Categorie: Outplacementcoaching

Loopbaan- en Outplacementcoaching in tijden van Corona

Via de nieuwsberichten en verhalen van mensen in mijn praktijk maar ook daarbuiten hoor ik steeds meer hoe de gevolgen van de Corona crisis beginnen door te sijpelen.
Niet alleen op persoonlijk vlak maar ook op werkvlak.
Vele mensen worden technisch werkloos thuis gezet, moeten zich flexibel opstellen op de werkvloer, veranderen tijdelijk van functie of krijgen zelfs hun ontslag.
Los van het feit dat de Corona crisis voor iedereen op persoonlijk vlak zijn impact heeft, positief of negatief, moeten mensen ook nog eens omgaan met de impact van de crisis op werkvlak. En zelfs als er niets veranderd is op werkvlak, voor anderen is de Corona crisis hét signaal om te beseffen dat zijzelf veranderd zijn en niet meer terug naar dezelfde werksituatie überhaupt nog willen.
En laat nu net deze twee pijlers; de privé/gezinssituatie en de werksituatie, zó belangrijk zijn in ons algemeen welbevinden.

Een job verliezen kan voelen alsof de grond onder je voeten wegzakt.
Je verliest een stuk zingeving in je leven, je plaats in de maatschappij, je verliest sociale contacten, je zelfvertrouwen, enz…
De periode na een ontslag gaat sowieso gepaard met heel wat emoties en is zelfs vergelijkbaar met een rouwproces. Het rouwproces doormaken is tegelijk ook nodig voor een gezonde  overgang naar iets nieuws. Het gaat over afscheid nemen, verwerken van wat gebeurd is en het daarna terug opbouwen en vormgeven van een nieuw hoofdstuk.
Veel mensen weten gemakkelijk wat ze niet meer willen, ze willen weg van het oude en blijven focussen op het negatieve; wat ze niet meer willen of wat ze verloren zijn. Belangrijker is om te focussen op de lessen die kunnen getrokken worden en op het positieve; wat willen ze dan wél?
Als ik deze vraag stel, wordt het vaak stil.

Tijdens de loopbaancoaching pols ik bij het eerste intakegesprek welke droomjobs men in gedachten heeft. Mensen contacteren mij voor hulp en voelen stress; er moet iets veranderen aan hun situatie, en liefst zo snel mogelijk. Sommigen gaan al meteen druk aan de slag met solliciteren en solliciteren voor de meest uiteenlopende functies zonder écht te weten wat ze willen, anderen blijven talmen, uitstellen en piekeren.
Als ik mijn manier van werken uitleg en hen zeg dat ze even moeten stoppen met uitkijken en solliciteren naar een nieuwe job, kijken mensen nogal eens verwonderd en zie ik hen denken; “Ja, wie ben ik eigenlijk, wat heb ik nodig in een job, wat zijn mijn competenties en welke richting moet ik best uit?”
Eénmaal je duidelijk hebt waar je naartoe wilt, wordt het gemakkelijker om keuzes te maken, om ook effectief stappen tot verandering te zetten én je te profileren op de arbeidsmarkt.
Wie gaat nu stappen zetten om te veranderen, om een brug over te gaan zonder te weten wat er aan de overkant ligt? De durvers onder ons zullen dit als een uitdaging zien maar merken soms achteraf, dat ze te impulsief waren of terug in hetzelfde patroon vervallen. De meer onzekere, subassertieve types zullen vaker blijven staan en de moed niet vinden om ooit maar iets te veranderen, tenzij er iets grondig fout loopt zoals gezondheidsproblemen of problemen in de privésfeer … Jammer genoeg.

In de loopbaanbegeleiding pleit ik ervoor om het solliciteren even los te laten en in eerste instantie te focussen op wie jij bent, wat je wilt in het leven, waar jij energie van krijgt, waar jij blij van wordt om van daaruit steeds concreter te maken welke soort jobs daarbij horen. Ik gebruik niet alleen oefeningen en vragenlijsten maar gebruik ook tools uit mijn therapie-opleiding om vanuit verschillende invalshoeken dit helder te krijgen.
Geen droge weergave dus van resultaten uit een vragenlijst maar een grondige en doorleefde analyse van jouw persoon, wie jij écht bent.
Als psychologisch consulent en coach sta ik aan de zijlijn als jouw gids om je ook attent te maken op je valkuilen, je te helpen om te gaan met blokkerende gedachten, gevoelens en gedragingen.

Net als bij loopbaanbegeleiding, wil ik ook in de Outplacementbegeleiding met jou op pad gaan in een geïndividualiseerd traject waarin ik je help om zélf weer de touwtjes in handen te nemen.
Tijdens de Outplacementbegeleiding gaat het vooral bij aanvang van het traject meer over het verwerken van het ontslag. Wanneer daar geen voldoende aandacht aan wordt geschonken dreigt men veel sneller verkeerde keuzes te maken en van de ene teleurstelling in de andere te belanden, met alle gevolgen van dien.
Ik zie soms mensen beschaamd voor me zitten vertellen dat hun C.V. niet meer is geworden dan een aaneenschakeling van verkeerde keuzes.
Daarom begreep ik steeds meer dat mijn manier van werken zoals bij loopbaanbegeleiding, even belangrijk is bij een outplacement begeleiding.

Een ontslag krijgen is geen eigen keuze en gaat vaak gepaard met kwaadheid, verdriet,  frustratie en onmacht.
In het leven is een gevoel van controle belangrijk, voor de ene persoon al meer dan voor de andere, maar het gevoel hebben om uit je onmacht te kunnen stappen en zélf in actie te treden, zélf te kunnen kiezen welke richting je uit wil, zorgt op zich al voor een gevoel opluchting, minder angst en een verbeterd mentaal welzijn.
Ook ik persoonlijk maakte in het verleden een ontslag mee en dat ging gepaard met heel wat negatieve emoties en onzekerheid, maar vooral ook met veel nieuwe inzichten en persoonlijke groei.
Het is daarom mijn missie om nu ook, vanuit mijn ervaring en expertise als Psychologisch consulent, Loopbaancoach en Therapeut, outplacementbegeleiding aan te bieden. Anderen te helpen een ontslag te zien als een nieuwe kans om een job te vinden waar je voldoening uit haalt, om te groeien als persoon en een nieuw perspectief te creëren voor een betere toekomst.
Daar word IK happy van.