Het neuropsychologisch onderzoek

Wat houdt een neuropsychologisch onderzoek in?

Neuropsychologie is de psychologie die zich bezig houdt met de functies van de hersenen en de relatie daarvan met het gedrag.
Het neuropsychologisch onderzoek gaat aan de hand van gestandaardiseerde pen-en-papier testen, psychologische vragenlijsten, een psychodiagnostisch interview en een psycho-sociale anamnese de stemming en de cognitieve functies in kaart te brengen zoals aandacht,
oriëntatie, concentratie, geheugen, planning&organisatie en visueel-ruimtelijk inzicht.

 

Indicaties voor een neuropsychologisch onderzoek

  • Bij cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen ten gevolge van een hersenbeschadiging na ongeval of beroerte.
  • Bij cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen ten gevolge van een neurdegeneratieve of neurologische aandoening zoals de Ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, epilepsie,….
  • Bij gedragsveranderingen zoals toenemende impulsiviteit, interesseverlies, apathie of vertraagdheid.
  • Bij cognitieve problemen door middelenmisbruik (alcohol, medicatie, drugs)
  • Inschatten van cognitieve mogelijkheden, sterkte- en zwakteprofiel in het kader van arbeidstrajectbegeleiding.
  • Bij vermoeden van een beginnende dementie.
  • Bij vermoeden van een Attention Deficit Disorder (ADHD) of andere ontwikkelingsstoornissen en/of leerproblemen.
  • Evaluatie of herevaluatie na een revalidatie.
  • Inschatting van de rijvaardigheden (concentratievermogen, reactiesnelheid e.d.).

Voor wie?

Het neuropsychologisch onderzoek kan worden afgenomen bij kinderen en volwassenen.