Het intelligentie onderzoek

Door middel van het intelligentie onderzoek wordt een totale IQ score bepaald, echter dit is  geen absolute maar een relatieve maat. Hij geeft op globale wijze aan wat de prestatie is van iemand in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Voor het intelligentie onderzoek worden de volgende gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde  intelligentietesten gebruikt:

 • WPPSI-III-NL
  Deze test is ontwikkeld voor kinderen van 2 jaar 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden. Het is de eerste genormeerde Nederlandstalige intelligentietest voor deze leeftijdsgroep om de algemene cognitieve capaciteiten te meten, die bovendien betrouwbaar en valide genoemd kan worden.
  Er kan een Totaal IQ (TIQ) worden vastgesteld, een Performaal IQ (PIQ), een Verbaal IQ (VIQ) en een Algemene Taal Index (ATI) en voor de oudere leeftijdsgroep ook de Verwerkingssnelheid (VS).
 • WISC-III-NL
  De Wechsler IQ test meet de algemene intelligentie bij kinderen van 6 jaar tot en met 17 jaar.
  De test leidt tot drie IQ scores en drie factorscores.
  De IQ scores zijn: Het Totaal IQ, het Verbaal IQ en het Performaal IQ.
  De factorscores zijn: het Verbaal begrip, de Perceptuele Organisatie en de Verwerkingssnelheid.
 • WAIS IV-NL
  De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.
  De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84:11 jaar kan worden bepaald.

Indicaties voor een intelligentie onderzoek

 • Bij het inschatten van iemands sterktes, zwaktes en algemeen begaafdheidsniveau bijvoorbeeld bij de opstart van logopedie of studiebegeleiding (om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van het kind en aangrijpingspunten te vinden voor een goede verder begeleiding)
 • Bij kinderen met leerproblemen of concentratieproblemen
 • Om onderschatting of overschatting te voorkomen
 • Bij het maken van een studiekeuze
 • De WAIS-IV-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen vast te stellen.