Psychodiagnostiek

Men ondervindt geheugenproblemen, gedragsveranderingen of concentratiemoeilijkheden bij het ouder worden, na een beroerte, een ongeval of een ander medisch antecedent ?

Men is op zoek naar een geschikte job of studierichting maar weet niet wat de mogelijkheden en capaciteiten zijn?

Uw kind ondervindt leermoeilijkheden en u wilt een evaluatie van zijn intellectuele mogelijkheden en cognitieve sterktes en zwaktes?

Een testonderzoek kan een belangrijke bijdrage bieden bij het stellen van een diagnose.
Daarnaast kan het veel aanvullende informatie bieden in het kader van een therapie of begeleiding (persoonlijkheid/cognitieve mogelijkheden).
Het kan helpen meer klaarheid en perspectief te bieden (bv. concentratieproblemen of ADHD).
Het kan een belangrijke signaalfunctie hebben bij het detecteren van bepaalde problematieken (bv. depressie of beginnende dementie).