Counseling / Coaching

-Soms komen mensen in hun leven op een kruispunt en moeten ze kiezen welke richting ze uit gaan of zien ze helemaal geen richting meer.

– Soms is geluk en gezondheid niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en had men zich het leven anders voorgesteld.

-Soms hebben mensen het idee dat ze steeds in dezelfde valkuilen terecht komen.

Wat is counseling/coaching?

Psychologische counseling is een oplossingsgerichte vorm van hulpverlening waarin doelgericht gewerkt wordt aan een bepaalde hulpvraag. Bij counseling is er vaker sprake van een klacht en wordt hierop gefocust.

Door effectieve en gestructureerde gesprekken kan samen met de counselor een uitweg of een oplossing gevonden worden om terug vrijer door het leven te gaan, met meer zelfinzicht om steeds terugkerende valkuilen te voorkomen.
Een counselor is een objectieve buitenstaander die kan helpen om de problemen in het juiste perspectief te zien.
Een counselor helpt u ontdekken wat uw eigenlijke probleem is. Als dit bekend is, dan kunt u samen naar uw doel zoeken. Dit kan zijn het probleem oplossen. Soms kan het ook zijn beter met uw probleem leren omgaan. Als uw doel bekend is, dan wordt er samen gekeken hoe u daar het beste kan komen. Als cliënt staat u centraal en wordt u vooral gezien als mens (niet als patiënt) met uw eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. U krijgt een individuele begeleiding, waarbij uw zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarmee u weer richting kunt geven aan uw eigen leven. U leert om de door uzelf gestelde doelen te bereiken.

Coaching is meer actiegericht, kortdurend en gericht op de toekomst. Door middel van opdrachten en oefeningen wordt geprobeerd om in beweging te komen en tot meer inzicht te komen.
Counseling en Coaching hebben overlappingen en kunnen eigenlijk niet helemaal los van elkaar gezien worden. Kunnen omschakelen tussen de verschillende niveaus, is daarbij voor een goede counselor/coach een vereiste.

Counseling/coaching is geen psychotherapie. Indien dit nodig zou blijken dan wordt er doorverwezen, alsook bij ernstige psychische problemen is het soms beter om door te verwijzen naar een psychiater.

Een counselor is ook gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen de informatie die ze over mensen krijgen via hun beroepsuitoefening niet aan anderen doorvertellen, tenzij er daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt met de cliënt en deze zijn expliciete toestemming heeft gegeven.

Indicaties

Counseling kan u helpen bij emotionele problemen, stress, relatieproblemen, geen beslissing kunnen nemen, levensloop-, carrièreplanning, het vinden van een levensdoel, angsten, verwerking van verlies, eenzaamheid, ondersteuning bij zware, chronische en ongeneeslijke ziekten, ondersteuning voor de naasten van een patiënt, examenvrees, leermoeilijkheden, depressies, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met andere mensen, uw eigen weg leren vinden.

Lees verder voor welke klachten, problemen of vragen u precies terecht kunt in de praktijk https://www.karenhaers.be/diensten/psychologische-counseling-en-coaching/