Het persoonlijkheidsonderzoek

Wat houdt een psychologisch onderzoek in?

Door middel van een semi-gestructureerd interview en met behulp van psychologische vragenlijsten kan gepeild worden naar iemands stemming, persoonlijkheidsstructuur en copingsvaardigheden (hoe iemand omgaat met problemen en moeilijke situaties).  

Het is aangewezen om je bij het klinisch interview te laten vergezellen door de partner of een vertrouwenspersoon om zoveel mogelijk informatie te bekomen maar je kiest hierin zelf.

Indicaties voor een persoonlijkheidsonderzoek

Bij deze vragen kan het aangewezen zijn om een psychologisch onderzoek te verrichten:

Waarom lijk ik altijd dezelfde fouten te maken?

Wie ben ik en hoe zit mijn persoonlijkheid in elkaar?

Hoe gaat iemand om met stress en moeilijke situaties?

Is er sprake van een psychiatrische stoornis?

Heb ik een burn-out of een depressie?

Is deze kandidaat/sollicitant geschikt voor de functie?

  • Het testonderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de diagnosestelling.
    De diagnose wordt alleen gesteld door de arts of psychiater!
  • Het persoonlijkheidsonderzoek kan ingezet worden als een objectieve evaluatie/meting tijdens of na een therapie of medicamenteuze behandeling.
  • Het kan ook ingezet worden als onderdeel van een psychotherapeutische begeleiding of in de context van een counseling of coachingsproces.
  • Het persoonlijkheidsonderzoek is ook een bruikbaar hulpmiddel bij werving en selectie van personeel of loopbaanbegeleiding.


Voor wie?

Het persoonlijkheidsonderzoek wordt in de praktijk alleen uitgevoerd bij volwassenen.