Welkom in mijn praktijk | volwassenen – kinderen – jongeren

"Mee helpen zoeken naar wat er met iemand aan de hand is en gepast advies verlenen, iemand zien groeien als persoon, terug een uitweg bieden, helpen bijdragen in het beter leren omgaan met grote en kleine moeilijkheden en tegenslagen, met stress en ziekte in het leven is voor mij één van de mooiste beroepen die er bestaan."

Counseling / Coaching

Binnen de praktijk kan u terecht voor counseling en coaching bij burn-out/bore-out, stressklachten, geen beslissing kunnen nemen, studieadvies, loopbaanbegeleiding, chronische vermoeidheidsklachten, fibromyalgie, hooggevoeligheid, ondersteuning voor de naasten van een patiënt, begeleiding bij NAH, dementie en andere neurologische aandoeningen, faalangst, leer- en concentratiemoeilijkheden, depressieve klachten, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met opkomen voor jezelf en uw eigen weg leren vinden.
Ik ben gecertificeerd Burn-out coach en Loopbaancoach.

Lees verder

Loopbaancoaching

Meer voldoening halen uit uw job, jobheroriëntering, een beter evenwicht vinden tussen uw privé en beroepsleven, het ontdekken welke competenties/talenten nodig zijn om uw loopbaan zelf actief te sturen en te leren hoe u ze kunt versterken of ontwikkelen.
Erkende loopbaancoaching via loopbaancheques van VDAB (en betaal slechts 10 euro/uur)

Via deze link kan je meer info vinden omtrent loopbaancheques: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/hoe

Stress- en Burn-out/Bore-out coaching

Beter leren omgaan met stress, het aanleren van copingstrategieën, anders leren denken, assertief opkomen voor jezelf, versterken van veerkracht en conflicthantering.
Diagnostiek bij burn-out / bore-out aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten: de symptomen herkennen (heb ik een burn-out?) en het in kaart brengen van oorzaken.
Een kortdurende, oplossingsgerichte vorm van begeleiding op maat bij burn-out en bore-out.

Coaching Studiekeuze

In mijn loopbaancoaching hoor ik vaak mensen zeggen: Had ik maar beter voor een andere studierichting gekozen.
Hoe moeilijk is het soms niet om als jongere te beslissen welke studie je moet kiezen!
Binnen deze coaching help ik jou de juiste richting kiezen! Aan de hand van gesprekken, psycho-diagnostische testen en inzichtgevende opdrachten gaan we samen op zoek naar wat voor jou persoonlijk de beste studierichting is.

Persoonlijkheidsonderzoek

Door middel van een semi-gestructureerd interview en met behulp van psychologische vragenlijsten kan gepeild worden naar iemands stemming, persoonlijkheidsstructuur en copingsvaardigheden (hoe iemand omgaat met problemen en moeilijke situaties).

Lees verder

Intelligentie onderzoek

Aan de hand van een gestandaardiseerde testbatterij wordt er een totale IQ score bepaald die een valide inschatting geeft van de algemene intelligentie of iemands cognitieve mogelijkheden.
In de praktijk kan er een intelligentie onderzoek uitgevoerd worden bij kinderen van 2,5 jaar en volwassenen tot 84 jaar.

Lees verder

Neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek gaat aan de hand van gestandaardiseerde pen-en-papier testen, psychologische vragenlijsten, een psychodiagnostisch interview en een psycho-sociale anamnese de stemming en de cognitieve functies in kaart te brengen zoals aandacht, oriëntatie, concentratie, geheugen, planning&organisatie en visueel-ruimtelijk inzicht.

Lees verder

Training

In de praktijk worden cognitieve trainingen zoals concentratie- en leertraining of geheugentraining aangeboden, voor kinderen en volwassenen. 
Ook voor psycho-sociale trainingen zoals assertiviteitstraining en communicatietraining kan u hier terecht.
De trainingen worden individueel of in groep aangeboden .
Afhankelijk van het thema en de doelstelling variëren de trainingen van 5 tot 12 sessies.
Ik ben gecertificeerd leertrainer.
Klik hier voor meer informatie over de leerneuropsychologische training bij kinderen.

Vorming

Ik geef vorming voor uw organisatie of bedrijf over allerlei thema's zoals stress, communicatie, burn-out, omgaan met dementie, ADHD.

Next

Getuigenissen

Previous