Blog

Wat is jouw ‘loopbaananker’

In de loopbaanbegeleiding gaan we samen op zoek naar je competentieterreinen, drijfveren en waarden die je niet wilt opgeven; ze staan voor je werkelijke zelf!
Zonder kennis van je anker zouden externe prikkels je kunnen brengen in situaties of jobs die uiteindelijk niet bevredigend zijn omdat je voelt dat je di
t niet ‘werkelijk bent’.

Soorten loopbaanankers kunnen bijvoorbeeld zijn: dienstverlening / toewijding aan een zaak.

Als je loopbaananker dienstverlening/toewijding aan een zaak is, dan wil je werk nastreven dat iets van waarde oplevert, zoals de wereld leefbaarder maken, milieuproblemen oplossen, harmonie tussen mensen bevorderen, anderen helpen, de veiligheid van mensen verbeteren, ziekten genezen door nieuwe producten, enzovoort.

Een ander soort loopbaananker is bijvoorbeeld ‘zuivere uitdaging‘.

Als dit jouw loopbaananker is, dan streef je ernaar oplossingen voor ogenschijnlijk onoplosbare problemen te vinden, sterke tegenstanders te verslaan of moeilijke hindernissen te overwinnen. Hieruit haal jij je energie!
Sommige mensen vinden een dergelijke zuivere uitdaging in intellectueel werk, zoals de ingenieur die alleen geïnteresseerd is in  moeilijke ontwerpen, anderen vinden het in interpersoonlijke concurrentie, zoals de beroepssporter of de verkoper.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van loopbaanankers maar er zijn er nog!
Weet jij wat jouw loopbaananker is en waar jij het meeste energie uit haalt in jouw job?

Vergroot je leereffect

Zoals de tennisspeler zijn doel voor ogen houdt, zo kan jij ook tijdens het leren je uiteindelijke doel voor ogen houden.

Om je leereffect te vergroten is je mentale instelling van heel groot belang!

Daarbij is het belangrijk om een einddoel voor ogen te hebben: later doen wat je graag doet met als tussenstap de school om je doel te bereiken.
In de verder gezette individuele leertraining wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag: “Wat wil ik later gaan doen?”
De kunst is om uit te zoeken wat jouw talenten zijn en dan iets te kiezen waarmee je die talenten optimaal kan benutten.

Dingen die aansluiten bij jouw talenten zijn dingen die je ook graag doet waardoor de kans op succes veel groter wordt!

Werken met duidelijke doelen is altijd belangrijk. Zorg dat je niet alleen weet wat je einddoel is, stel jezelf ook realistische tussendoelen.

Dit helpt om door te zetten en met meer motivatie te leren!

Ik Leer Leren helpt!

“N. heeft intussen 4 van de 5 sessies leertraining achter de rug en ik moet zeggen dat ik toch een positieve evolutie ervaar: N. is een stuk rustiger en gaat naar mijn aanvoelen toch aandachtiger en ordelijker te werk wanneer hij taken heeft voor school!”

 

Het puberbrein in ontwikkeling

Wist je dat het puberbrein en meer bepaald de prefrontale cortex die net een rem zet op impulsief gedrag, nog in volle ontwikkeling is?
Neuropsychologisch onderzoek kan in kaart brengen welke hersengebieden bij kinderen en pubers nog verder dienen ontwikkeld te worden en wat de sterktes en zwaktes zijn van het kind.
Van daaruit kan advies op maat en een gerichte leertraining opgezet worden!

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het eerste leerjaar en een inschatting maken van zijn/haar mogelijkheden?

Bij deze vragen kan voorgesteld worden om een intelligentie onderzoek te laten uitvoeren.
De WPSSI-III-NL is een betrouwbare en valide intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden. De vragen en opdrachten meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken.

Het geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en laat ook zien met welke vaardigheden uw kind misschien meer moeite heeft en waarin het best extra kan ondersteund worden.

Wat is intelligentie?
Op deze vraag is geen simpel antwoord te geven. Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van ‘intelligentie’. Het heeft onder andere te maken met wat iemand allemaal weet en kan. En met bijvoorbeeld hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en problemen kunt analyseren om ze vervolgens op te lossen. Het zegt iets over hoe goed je doelgericht kunt handelen en of je goed bent in logisch nadenkenen redeneren. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen en met allerlei verschillende situaties in onze omgeving kunnen omgaan.

Intelligentie is een belangrijke (maar zeker niet de enige) voorspeller van schoolprestaties.

IQ-getallen krijgen vaak pas betekenis als je hierin andere zaken meeneemt zoals de omstandigheden rondom testafname, de observaties tijdens het onderzoek(motivatie, concentratie,vermoeidheid, enz.), schoolresultaten, of uw kind de laatste tijd lekker in zijn vel zit, medicijngebruik, enz.

De test geeft een schatting van het niveau van het kind van dat moment. Het kan soms een verklaring bieden voor hoe het de laatste periode is gegaan of helpen bij een voorspelling voor de nabije toekomst(bijvoorbeeld schoolniveau). Een IQ staat niet voor het leven vast en heeft meestal een geldigheidsduur van 1-2 jaar. Intelligentie kan ook binnen bepaalde marges ontwikkelen als een kind gestimuleerd wordt.

Wilt u graag de mogelijkheden van uw kind inschatten en vanuit het intelligentie onderzoek niet alleen een IQ score maar ook een sterkte-zwakte profiel laten opmaken, neem dan contact op via info@karenhaers.be

Nieuws : Burn-out

Meer klaarheid in de zaak!

Soms gebeurt het wel eens dat mensen in mijn praktijk terecht komen met chronische vage stressklachten, veralgemeende angst of vage depressieve klachten.
Anderen vertellen niet te weten wat hen plots overkwam: “Het licht ging ineens uit” of “Ik functioneerde totaal niet meer en blokkeerde”.

Niets geeft meer onzekerheid en angst dan het gevoel te hebben niet te weten wat je overkomt of jezelf niet meer in de hand te hebben!
Een duidelijke diagnose kan daarin een cruciale rol spelen. Hoe vroeger hoe beter, vooraleer men in een negatieve spiraal van angst terecht komt.
Een duidelijke diagnose geeft zekerheid, geeft meer controle over jezelf én hiermee kan er een gepaste behandeling voorgeschreven worden.

Herken je jezelf in één van deze symptomen, dan zou het wel eens kunnen dat je een burn-out doormaakt.

  • Uitputting (zowel fysiek als psychologisch)
  • Cognitief controleverlies (geheugenproblemen en concentratieproblemen)
  • Emotioneel controleverlies (heftige emotionele reacties)
  • Depressieve klachten (dit is wellicht de reden waarom burn-out en depressie vaak verward worden)
  • Mentale distantie (het mentaal afstand nemen van het werk)

Zie link : http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2897793